REFERENCE

mednarodni kongresi (Trondheim, Singapur, Makao, Basel, Cavtat)
SLO elektro kongresi – Cigre Cired
baza raziskovalcev – osebne bibliografije COBISS