HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA:
vodovarstvena poročila – podtalnica
vrtine za pitno vodo,
raziskave – črpalni preizkusi
projekt ogrevanja toplotne črpalke