HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA:

določitev dreniranja (drenažnih sistemov) zalednih in meteornih vod
določitev pogojev odvodnjavnja – vodoprepustost zemljin / hribin, izračuni ponikanja

podtalne vode (hidrogeološka poročila, npr. na vodovarstvenih območjih)
poročila – presoje poplavnega režima območja

raziskave – pridobivanje vode, črpalni preizkusi