GEOMEHANIKA

GEOMEHANIKA:
geomehanski elaborati za temeljenje objektov (raziskave temeljnih tal)

NADZORI – GEOMEHANIKA:
zemeljska dela in temeljenje objektov, temeljenje infrastrukturnih vodo

MERITVE:
ustreznost temeljenja – meritve utrditve planuma