DRUGA STROKOVNA PODROČJA DELA IN REFERENCE

DRUGA STROKOVNA PODROČJA DELA

– VN podzemni kabli (toplotne prevodnosti hribin, TBF zasipi)

– VN daljnovodi (temeljenje, geomehanski nadzori)

– inženirsko – geološko kartiranje (GIS, geološke baze)

REFERENCE

nadzori temeljenja VN daljnovodi

mednarodni kongresi (Trondheim, Singapur, Makao, Cavtat)

SLO elektro kongresi – Cigre Cired

baza raziskovalcev – osebne bibliografije COBISS