KONTAKT

PODROČJE DELA
erozija, okolje, hidrogeologija, inženirska geologija

natasa@geo.si
info@geo.si

+386 40 788 558

OKOLJE IN EROZIJA, INŽENIRSKA GEOLOGIJA

OKOLJE IN EROZIJA
ocena stabilnosti, ogroženosti pred pobočnimi gibanji (zemeljski plazovi, erozijski procesi)
poročila za izdajo vodnega soglasja – geološka, hidrogeološka poročila (npr. pogoji DRSV)

INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
karakteristike hribin, stabilnostne razmere
sanacije pobočnih premikanj

PODROČJE DELA
erozija, okolje, hidrogeologija, inženirska geologija

natasa@geo.si
info@geo.si

+386 40 788 558

HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA:

določitev dreniranja (drenažnih sistemov) zalednih in meteornih vod
določitev pogojev odvodnjavnja – vodoprepustost zemljin / hribin, izračuni ponikanja

podtalne vode (hidrogeološka poročila, npr. na vodovarstvenih območjih)
poročila – presoje poplavnega režima območja

raziskave – pridobivanje vode, črpalni preizkusi

PODROČJE DELA
erozija, okolje, hidrogeologija, inženirska geologija

natasa@geo.si
info@geo.si

+386 40 788 558