earth origami
GEOMAP - Inženirska geologija
 

    E - mail :  info@geo.si

 

                                                           GSM : +386 41 444 654  ( Igor Buser )

 

 

 

geomap jpg

Področja dela :

 

1. ARSO - erozija, hidrološki elaborati

 

2. VN podzemni kabli : toplotne upornosti tal, TBF zasipi

3. VN daljnovodi : temeljenje, nadzor

4. geomehanika - temeljenje, nadzor

5. geodinamika - plazenja - sanacije, zaščite

 

Reference :   mednarodni kongresi - aktivni referati :

 Trondheim, Singapur, Makao, Basel, Cavtat  - SLO : CIGRE